Бул сайт жашы эрезеге жеткендерге гана арналган.

«Аю» компаниясына 10 жыл!

12 апрель күнү «Аю» компаниясы өзүнүн 10-жылдык мааркесин өткөрдү.

 «Аю» компаниясынын тарыхы апыртмасыз чындыкка айланган жомокту эске салат. Бул, өз өлкөсүнө жана адамдарга жардам берүүнү каалаган, намыскөй жана карапайым кыргызстандыктын кыялы. Кыргызстандын алкоголдук продуктуларынын эл аралык рыногундагы бараандуу фигура болорунун зор дараметин көрүп жана мекендештерине жардам бере ала турган мүмкүнчүлүгүнө ишенип, пикирлештердин командасын чогултту. Компаниянын жаралышынын башатында, катары жыл сайын толукталып жаткан мекенчилдер турду. 

«Аю» өзүнүн 10-жылдык мааракесин, өз адистерин тарбиялаган жана татыктуу кадрларын даярдаган, чоң жана ынтымактуу үй-бүлөсү менен майрамдайт. «Аюнун» ийгилиги – бул ар бир кызматчынын ийгилиги. Компаниянын бекем баш кошкон жамааты бир максат - өнүгүү жана өркүндөө үчүн бири-бирине жөлөк болуп, бир кишидей эмгектенет. Кызматчылар жалпы иш үчүн жеке жоопкерчиликти сезип, жанын берип иштешет, анткени алар өз эмгегинин натыйжасын көрүп жатышпайбы.

«Аю» өз тарыхынын урунттуу учурларын накта достору, ишенимдүү өнөктөрү жана ыраазы кардарлары менен бөлүшкөнүнө кубанычтуу. Анткени башынан берки башкы максаты - сапат, керектөөчүлөрдү жана анын кызыкчылыктарын урматтоо эмес беле.

«Аю» компаниясы аймактын экономикасына, кийин бүткүл өлкөнүн экономикасына оң таасирин тийгизди. Ал көп адамдарга жардам берди. Бул он жыл ал өзү негиздеген жакшы салтты – дайыма өркүндөп турганга умтулууну колдогон компаниянын жыл жазмасындагы кызыктуу главаны түздү.

Он жыл бир дем менен өтүп кетти. «Аюнун» артка кылчайып, сыймыктанары бар: улуттук жана эл аралык таануу, географиясынын кеңейиши, компаниянын өсүшү жана өнүгүшү. Дагы эмне жөнүндө кыялданууга болмок. Бирок «Аю» жетишкендиктери менен эч качан токтоп калбайт. Көз жээкте жаңы бийиктиктер жана көптөгөн батымдуу пландар. «Аюнун» тарыхында жаңы түрмөк башталды.

Сүрөттөр

Биздин партнерлордун куттуктоолору

Supercap Алтын-ажыдаар Yongsheng Экран КазполиграфGuala Closures DGS Poland Экопаказия